Ô chữ ngày 5/10

Quý thành chủ kính mến,

Mời các thành chủ tham gia giải ô chữ ngày 05/10 của Ngọa Long, quý thành chủ có thể nhấp vào hình để xem hình lớn hơn.

Hàng ngang:

 • Hàng 1: Trận pháp làm tăng Pháp phòng cho quân?
 • Hàng 2: Tấn công người chơi phe địch tên tím hơn 50 lần được loại ấn này.
 • Hàng 3: Thuyền nào có khả năng tấn công đội quân địch trong phạm vi lớn?
 • Hàng 4: "Thà ta phụ người trong thiên hạ chứ đừng để thiên hạ phụ ta" là câu nói của ai?
 • Hàng 5: Thăng cấp từ 120 lên cấp 121 cần tiêu diệt ai?
 • Hàng 6: Kỹ năng: Tấn công đơn, đồng thời khiến mục tiêu mất năng lực tấn công trong 1 hiệp. Tến kỹ năng đó là gì?
 • Hàng 7: Tăng cấp khoa kỹ nội chính nào, khi phong thưởng sẽ nhận được nhiều lúa?
 • Hàng 8: Một loại binh củng cấp 4 khi tấn công không làm tăng sĩ khí đối phương.
 • Hàng 9: Loại tướng khí nào tăng 42 võ lực?
 • Hàng 10: Khoa kỹ tăng kế sách đội hải chiến, mỗi cấp tăng 5%.

Hàng dọc:

 • Cột 1: Khoa kỹ quân đoàn nào đạt cấp 100 thì thành chủ có được Truy Nguyệt Ấn?
 • Cột 2: Loại võ hồn này có thể tăng toàn diện lực công kích của tướng.
 • Cột 3: Hoạt động mở vào 19h 30’  mỗi thứ bảy.
 • Cột 4: Thương khách nào cho xác suất lớn nận khắc văn cấp 2
 • Cột 5: Để đúc ngựa cam cần có thứ này.
 • Cột 6: Kỹ năng phục hồi điểm phòng thủ cho thành trì?
 • Cột 7: Đánh bại quân Tư Mã Ý lần đầu được trang bị gì?
 • Cột 8: Chức vụ này có khả năng phê chuẩn đơn xin gia nhập quân đoàn.

Cách trao thưởng và giải thưởng

Mỗi ngày, bổn trang sẽ chọn đăng lên trang chủ ô chữ hay và hấp dẫn. Các thành chủ khác gửi câu trả lời để nhận thưởng.

 • Ô chữ được đăng trên trang chủ nhận được:

5.000.000 Bạc

2.000.000 Chiến Công

 • 5 thành chủ gửi đáp án về sớm nhất nhận được:

2.000.000 Bạc

500.000 Chiến Công

Mẫu tham gia

- Gửi ô chữ:

 • Tiêu đề: Tạo Ô chữ Ngọa Long
 • Ô chữ:
  • (gửi kèm file word hoặc trực tiếp trong mail).
  • Ô chữ phải có ít nhất 15 câu hỏi.
  • Ô chữ phải kèm theo đáp án chính xác.
 • Thông tin cá nhân:
  • Tên nhân vật:
  • Zing ID:
  • Quốc gia: Chọn Ngụy - Thục - Ngô
  • Máy chủ:
 • Gửi về email: sukienngoalong@zing.vn

- Giải ô chữ:

 • Tiêu đề: Giải Ô chữ Ngọa Long (ngày ô chữ đăng)
 • Câu trả lời: gửi kèm file word hoặc trực tiếp trong mail, hoặc có thể điền trực tiếp vào ô chữ.
 • Thông tin cá nhân:
  • Tên nhân vật:
  • Zing ID:
  • Quốc gia: Chọn Ngụy - Thục - Ngô
  • Máy chủ:
 • Gửi về email: sukienngoalong@zing.vn

Quy định về giải thưởng

 • Chỉ những ô chữ được đăng trên trang chủ Ngọa Long mới được nhận thưởng.
 • Các thành chủ gửi ô chữ phải phải điền đầy đủ thông tin theo mẫu mới được nhận thưởng.
 • Giải thưởng sẽ được gửi vào email của thành chủ.
 • Một thành chủ có quyền gửi nhiều ô chữ.
 • Một tài khoản Zing ID có thể nhận được nhiều phần thưởng (nếu có nhiều ô chữ đăng trên trang chủ).