Ô chữ ngày 4/10

Quý thành chủ kính mến,

Mời các thành chủ tham gia giải ô chữ ngày 04/10 mang tên Hào kiệt Ngọa Long.

Hàng ngang:

 • 1. Tướng bị Gia Các Lượng bắt 7 lần rồi tha.
 • 2. Tướng có skill Ngự Giáp chiêu trong tháp thí luyện nước Thục.
 • 3. Người có tài chữa bệnh, được xưng tụng là Thần y trong Tam Quốc.
 • 4. Mãnh tướng của Thục với vũ khí là cây Thanh Long Yển Nguyệt Đao.
 • 5. Người có tài trí được sánh ngang với Gia Các Lượng, rất giỏi về thủy chiến.
 • 6. Tướng có skill Man Ngưu rất được các thành chủ nước Ngụy yêu thích.
 • 7. 1 trong ngũ hổ tướng của Thục, 1 mình xông pha cứu Ấu chúa trong trận Trường Bản.
 • 8. Tướng này ban đầu theo Lữ Bố, nhưng sau khi Lữ Bố chết đã về dưới trướng Tào Tháo và lập được nhiều đại công.
 • 9.Tướng chiêu được ở phó bản Lưu Chương – Vĩnh An, với skill Tiễn vũ.
 • 10. Tướng chiêu được ở tầng 73 Tháp thí luyện nước Ngụy với 80.000 điểm hồn tướng.

Hàng dọc:

 • 11. Tướng nước Thục, là vợ của Triệu Vân và là em gái của Mã Siêu.
 • 12. Đại tướng của Ngụy bị chột 1 mắt, chiêu mộ khi Uy danh đạt mức 700.000 điểm.
 • 13 Tướng có điểm trí cao nhất trong Ngọa Long tính đến thời điểm hiện tại.
 • 14.Mưu thần hang đầu của nước Ngụy được Tuân Úc (Tuân Vực) tiến cử cho Tào Tháo.
 • 15. Tướng được chiêu mộ đầu tiên ở phó bản Hoàng Cân – Khúc Dương.
 • 16. Tướng thường được các thành chủ cấp dưới 80 sử dụng với skill Độc chú.
 • 17. Chiến thần với cây Phượng Thiên Hoa Kích và ngựa Xích Thố đánh ngang với 3 anh em Lưu-Quan-Trương.
 • 18. Ông được người đời mệnh danh là Tiểu Bá Vương.
 • 19. Tên tự của ông là Trọng Đạt, phục vụ cho Ngụy và là người đặt nền móng cho việc thống nhất 3 nước.
 • 20. Cha của Tôn Sách, Tôn Quyền, bị quân Lưu Biểu giết hại.

Cách trao thưởng và giải thưởng

Mỗi ngày, bổn trang sẽ chọn đăng lên trang chủ ô chữ hay và hấp dẫn. Các thành chủ khác gửi câu trả lời để nhận thưởng.

 • Ô chữ được đăng trên trang chủ nhận được:

5.000.000 Bạc

2.000.000 Chiến Công

 • 5 thành chủ gửi đáp án về sớm nhất nhận được:

2.000.000 Bạc

500.000 Chiến Công

Mẫu tham gia

- Gửi ô chữ:

 • Tiêu đề: Tạo Ô chữ Ngọa Long
 • Ô chữ:
  • (gửi kèm file word hoặc trực tiếp trong mail).
  • Ô chữ phải có ít nhất 15 câu hỏi.
  • Ô chữ phải kèm theo đáp án chính xác.
 • Thông tin cá nhân:
  • Tên nhân vật:
  • Zing ID:
  • Quốc gia: Chọn Ngụy - Thục - Ngô
  • Máy chủ:
 • Gửi về email: sukienngoalong@zing.vn

- Giải ô chữ:

 • Tiêu đề: Giải Ô chữ Ngọa Long (ngày ô chữ đăng)
 • Câu trả lời: gửi kèm file word hoặc trực tiếp trong mail, hoặc có thể điền trực tiếp vào ô chữ.
 • Thông tin cá nhân:
  • Tên nhân vật:
  • Zing ID:
  • Quốc gia: Chọn Ngụy - Thục - Ngô
  • Máy chủ:
 • Gửi về email: sukienngoalong@zing.vn

Quy định về giải thưởng

 • Chỉ những ô chữ được đăng trên trang chủ Ngọa Long mới được nhận thưởng.
 • Các thành chủ gửi ô chữ phải phải điền đầy đủ thông tin theo mẫu mới được nhận thưởng.
 • Giải thưởng sẽ được gửi vào email của thành chủ.
 • Một thành chủ có quyền gửi nhiều ô chữ.
 • Một tài khoản Zing ID có thể nhận được nhiều phần thưởng (nếu có nhiều ô chữ đăng trên trang chủ).