Ô chữ ngày 3/10

Quý thành chủ kính mến,

Hôm nay, mời các thành chủ cùng thử sức với ô chữ ngày 03/10 của Ngọa Long. Mẹo để trả lời đúng là hãy cẩn thận so sánh đáp án với ô chữ để không bị sai ở những câu đánh đố!

Hàng dọc:

 • Suy luận từ những ô hàng ngang.

Hàng ngang:

 • 1. Vị tướng phe Ngụy có kĩ năng Hổ Khiếu.
 • 2. Để lên cấp 110, người chơi phải vượt qua phó bản này.
 • 3. Tướng Ngụy đầu hàng Quan Vũ ở trận Phàn Thành.
 • 4. Kĩ năng sau khi giác ngộ của Tữ Thụ.
 • 5. Một trong 5 ngũ hổ tướng của Lưu Bị.
 • 6. Ngựa đỏ cấp 80.
 • 7. Chiến thần Tam Quốc là ai.
 • 8. Một trong 4 tinh tướng.
 • 9. Tên game bạn đang chơi do công ty Vina game phát hành.
 • 10. Vị tướng với khả năng dùng độc.
 • 11. Quê hương của Triệu Tử Long.
 • 12. Đại tướng nước Ngô tự là Hưng Bá.
 • 13. Kĩ năng xanh của Tào Tháo sau khi giác ngộ.
 • 14. Quân sư tài ba của Viên Thiệu.
 • 15. Cần 500k Uy Danh để chiêu mộ tướng Thục này.
 • 16. Thành 10x nằm bên cạnh Nhữ Nam.

Cách trao thưởng và giải thưởng

Mỗi ngày, bổn trang sẽ chọn đăng lên trang chủ ô chữ hay và hấp dẫn. Các thành chủ khác gửi câu trả lời để nhận thưởng.

 • Ô chữ được đăng trên trang chủ nhận được:

5.000.000 Bạc

2.000.000 Chiến Công

 • 5 thành chủ gửi đáp án về sớm nhất nhận được:

2.000.000 Bạc

500.000 Chiến Công

Mẫu tham gia

- Gửi ô chữ:

 • Tiêu đề: Tạo Ô chữ Ngọa Long
 • Ô chữ:
  • (gửi kèm file word hoặc trực tiếp trong mail).
  • Ô chữ phải có ít nhất 15 câu hỏi.
  • Ô chữ phải kèm theo đáp án chính xác.
 • Thông tin cá nhân:
  • Tên nhân vật:
  • Zing ID:
  • Quốc gia: Chọn Ngụy - Thục - Ngô
  • Máy chủ:
 • Gửi về email: sukienngoalong@zing.vn

- Giải ô chữ:

 • Tiêu đề: Giải Ô chữ Ngọa Long (ngày ô chữ đăng)
 • Câu trả lời: gửi kèm file word hoặc trực tiếp trong mail, hoặc có thể điền trực tiếp vào ô chữ.
 • Thông tin cá nhân:
  • Tên nhân vật:
  • Zing ID:
  • Quốc gia: Chọn Ngụy - Thục - Ngô
  • Máy chủ:
 • Gửi về email: sukienngoalong@zing.vn

Quy định về giải thưởng

 • Chỉ những ô chữ được đăng trên trang chủ Ngọa Long mới được nhận thưởng.
 • Các thành chủ gửi ô chữ phải phải điền đầy đủ thông tin theo mẫu mới được nhận thưởng.
 • Giải thưởng sẽ được gửi vào email của thành chủ.
 • Một thành chủ có quyền gửi nhiều ô chữ.
 • Một tài khoản Zing ID có thể nhận được nhiều phần thưởng (nếu có nhiều ô chữ đăng trên trang chủ).