Ô chữ ngày 2/10

Quý thành chủ kính mến,

Sau khi ra mắt ô chữ đầu tiên, bổn trang nhận thấy các thành chủ rất dễ nhầm lẫn vì không so sánh đáp án với ô chữ. Vì vậy, đa số thường sai ở một số câu nhất định. Vậy hãy cẩn thận hơn với ô chữ tiếp theo nhé!

Hôm nay, mời các thành chủ cùng thử sức với ô chữ ngày 02/10 của Ngọa Long.

Hàng dọc:

 • Suy luận từ những ô hàng ngang.

Hàng ngang:

 • 1. Tên của vũ khí cam cấp 110.
 • 2. Tên của thủy quân cấp 40.
 • 3. Khoa kỹ tăng kế sách mỗi cấp 4%.
 • 4. Tên 1 thành cấp 80 của Thục.
 • 5. Muốn tham gia công thành chiến cần gia nhập 1 nhóm, nhóm này gọi là gì?
 • 6. Tên thương nhân cấp 3 có thể phái ra ngựa hoặc sách, chi phí ủy phái 22.000 bạc.
 • 7. Hoạt động diễn ra ngày 3 lần 10h, 15h và 21h.
 • 8. Tên kỹ năng của danh tướng Hạ Hầu Uyên.
 • 9. Trong nội chính cống hiến mục này sẽ nhận được nhiều bạc khi phong thưởng.
 • 10. Tên 1 sản phẩm trong xưởng.
 • 11. 1 trong 6 chức quan đứng đầu nội chính.
 • 12. Tên 1 chiến hạm trong hoạt động chống hải tặc 16h và 21h30.
 • 13. NPC gặp khi đạt đẳng cấp 110, có thể trao đổi trang bị bằng tử long ngọc + tranh long ngọc.
 • 14. Danh tướng Kỷ Linh sau khi giác ngộ có kỹ năng này.
 • 15. Tham gia phó bản cần thứ này.
 • 16. 1 mùa trong năm diễn ra công thành chiến.

Cách trao thưởng và giải thưởng

Mỗi ngày, bổn trang sẽ chọn đăng lên trang chủ ô chữ hay và hấp dẫn. Các thành chủ khác gửi câu trả lời để nhận thưởng.

 • Ô chữ được đăng trên trang chủ nhận được:

5.000.000 Bạc

2.000.000 Chiến Công

 • 5 thành chủ gửi đáp án về sớm nhất nhận được:

2.000.000 Bạc

500.000 Chiến Công

Mẫu tham gia

- Gửi ô chữ:

 • Tiêu đề: Tạo Ô chữ Ngọa Long
 • Ô chữ:
  • (gửi kèm file word hoặc trực tiếp trong mail).
  • Ô chữ phải có ít nhất 15 câu hỏi.
  • Ô chữ phải kèm theo đáp án chính xác.
 • Thông tin cá nhân:
  • Tên nhân vật:
  • Zing ID:
  • Quốc gia: Chọn Ngụy - Thục - Ngô
  • Máy chủ:
 • Gửi về email: sukienngoalong@zing.vn

- Giải ô chữ:

 • Tiêu đề: Giải Ô chữ Ngọa Long (ngày ô chữ đăng)
 • Câu trả lời: gửi kèm file word hoặc trực tiếp trong mail, hoặc có thể điền trực tiếp vào ô chữ.
 • Thông tin cá nhân:
  • Tên nhân vật:
  • Zing ID:
  • Quốc gia: Chọn Ngụy - Thục - Ngô
  • Máy chủ:
 • Gửi về email: sukienngoalong@zing.vn

Quy định về giải thưởng

 • Chỉ những ô chữ được đăng trên trang chủ Ngọa Long mới được nhận thưởng.
 • Các thành chủ gửi ô chữ phải phải điền đầy đủ thông tin theo mẫu mới được nhận thưởng.
 • Giải thưởng sẽ được gửi vào email của thành chủ.
 • Một thành chủ có quyền gửi nhiều ô chữ.
 • Một tài khoản Zing ID có thể nhận được nhiều phần thưởng (nếu có nhiều ô chữ đăng trên trang chủ).