Ô chữ ngày 11/12

Quý thành chủ kính mến,

Mời các thành chủ tham gia giải ô chữ ngày 11/12 của Ngọa Long, quý thành chủ có thể nhấp vào hình để xem hình lớn hơn.

Hàng ngang:

 • Hàng 1: Vị tướng nào của Ngô có kĩ năng Xưng Bá?
 • Hàng 2: Đánh bại võ tướng nào để có thể đạt cấp 155?
 • Hàng 3: "Trời sinh Du , sao còn sinh Lượng" là câu nói của ai?
 • Hàng 4: Phó bản ẩn trong map Nam Bắc Đẩu có tên là gì?
 • Hàng 5: Tên phiên bản 3.0 của Ngọa Long là gì?
 • Hàng 6: Tên Quân Ấn tăng pháp công 5% là gì?
 • Hàng 7: Đánh bại quân Thạch Trận Nhãn lần đầu nhận được gì?
 • Hàng 8: Tấn công người chơi phe địch tên tím 1.000 lần được loại ấn này.
 • Hàng 9: Đánh bại quân Lữ Viên liên quân lần đầu nhận được gì?

Hàng dọc:

 • Cột 1: Khi hoàn thành thành tựu map Vụ Độc 58 điểm ta nhận được gì?
 • Cột 2: Võ tướng Dương Cổ sau khi giác ngộ có kĩ năng gì?
 • Cột 3: Sau khi vượt Tháp Thí Luyện tầng 120 ta có thể nhận được  tướng khí gì?
 • Cột 4: Khi tiêu diệt Hang Man Di-Mạnh Hoạch 99 lần ta nhận được quân ấn gì?
 • Cột 5: Khoa kỹ thủy quân nào Giảm tiêu hao bịnh lực mỗi cấp 1%?
 • Cột 6: Võ Hồn nào tăng lực phòng thủ cho võ tướng?

Cách trao thưởng và giải thưởng

 • Ô chữ được đăng trên trang chủ nhận được:

2.000.000 Bạc

500.000 Chiến Công

 • 5 thành chủ gửi đáp án về sớm nhất nhận được:

2.000.000 Bạc

500.000 Chiến Công

Mẫu tham gia

- Giải ô chữ:

 • Tiêu đề: Giải Ô chữ Ngọa Long (11/12).
 • Câu trả lời: gửi kèm file word hoặc trực tiếp trong mail, hoặc có thể điền trực tiếp vào ô chữ.
 • Thông tin cá nhân:
  • Tên nhân vật:
  • Zing ID:
  • Quốc gia: Chọn Ngụy - Thục - Ngô
  • Máy chủ:
 • Gửi về email: sukienngoalong@zing.vn

Quy định về giải thưởng

 • BTC chỉ nhận mail trong ngày 11/12. Những mail gửi sau ngày này đều bị loại.
 • Chỉ những ô chữ được đăng trên trang chủ Ngọa Long mới được nhận thưởng.
 • Các thành chủ gửi ô chữ phải phải điền đầy đủ thông tin theo mẫu mới được nhận thưởng.
 • Giải thưởng sẽ được gửi vào email của thành chủ.