Nhanh tay nhận code Tầm Long Lệnh

Quý thành chủ kính mến!

Sự kiện Tầm Long Lệnh của Ngọa Long đã bắt đầu chương trình trao thưởng vào 14:00 chiều nay! Kính mời các thành chủ đã nhận Long Lệnh hãy nhanh tay vào nhận code tại đây.

Chương trình trao code sẽ bắt đầu từ 14:00 ngày 18/1/2013 đến 14:00 ngày 24/1/2013.

Trong thời gian diễn ra sự kiện, đã có tới 8185 thành chủ tham gia chương trình và nhận được Long Lệnh. Các thành chủ chỉ nhận 1 Long Lệnh cũng có thể nhận thưởng!

ưu ý:

  • Chỉ những thành chủ có tên trong danh sách nhận Long Lệnh mới được nhận code.
  • Trường hợp các thành chủ có số Long Lệnh bằng nhau: thành chủ tham gia trước sẽ được tính ưu tiên.
  • BĐH không giải quyết thắc mắc sau khi chương trình trao thưởng kết thúc.

Bổn trang kính báo!