Nhanh tay nhận code tại phòng máy

Quý thành chủ kính mến,

Nhằm tăng thêm niềm vui cho quý thành chủ trong mùa xuân mới đang về, Ngọa Long bổn trang hân hoan gửi đến quý thành chủ lời chúc phúc lành, kèm theo đó là sự kiện tặng code Ngọa Long tại các phòng máy.

Thời gian và Địa điểm

Thời gian: Từ 10/01/2012 đến 16/01/2012.

Địa điểm: Các phòng máy tại TP. Hồ Chí Minh.

Cách thức

Quý thành chủ có thể đến bất kỳ phòng máy tại TP. Hồ Chí Minh và yêu cầu chủ phòng máy cung cấp code.

Phần thưởng

60 vàng

60.000 bạc

6.000 Chiến công

Kính chúc quý thành chủ thật nhiều niềm vui khi nhận được phần thưởng này!