Nhanh chóng đăng nhập kiểm tra thông tin nhân vật trước giờ thi đấu

Q
uý thành chủ thân mến!

Chỉ còn hơn 1 ngày nữa, Đại Quốc Chiến sẽ chính thức được khai hỏa. Theo đúng lộ trình của giải đấu, Bổn Trang xin thông báo tới toàn thể quý thành chủ có tên trong danh sách được quyền tham gia nhanh chóng đăng nhập vào đúng server quốc gia của mình để kiểm tra thông tin nhân vật.

  • Thời gian đăng nhập để kiểm tra nhân vật: Từ 14h00 - 16h00 ngày 25/04/2013.
  • Các thành chủ có tên theo danh sách Quốc Gia phải đăng nhập theo đúng server của mình.

Mọi thắc mắc liên quan đến thông tin nhân vật, quý thành chủ vui lòng gửi email về hộp thư vip.ngoalong@vng.com.vn. Chúc các thành chủ đạt kết quả cao trong trận quốc chiến kinh điển vào 19h30 - 26/04/2013.

Kính báo,