Nhanh chóng đăng nhập kiểm tra thông tin nhân vật trước giờ thi đấu

Q
uý thành chủ thân mến!

Vào lúc 19h30 - 24/10/2013, Bảng II của giải đấu Đại Quốc Chiến sẽ chính thức khởi tranh. Để giúp các thành chủ có thể kiểm tra thông tin nhân vật, luận bàn chiến thuật trước giờ thi đấu, Bổn Trang sẽ mở server Đại Quốc Chiến từ 11h00 - 16h00 ngày 23/10/2013.

Quý thành chủ có tên trong danh sách hãy nhanh chóng đăng nhập để kiểm tra thông tin nhân vật. Mọi thắc mắc liên quan đến giải đấu, quý thành chủ vui lòng gửi email về hộp thư vip.ngoalong@vng.com.vn.

Chúc cho các thành chủ đạt được thứ hạng cao trong Đại Quốc Chiến – Tân Giới Tranh Hùng lần này.

Bổn Trang kính báo,