Nhận thưởng Nguyên đán Nhâm Thìn

Quý thành chủ kính mến,

Phần thưởng của sự kiện Nguyên đán Nhâm Thìn đã sẵn sàng chờ đợi thành chủ nhận lấy.

Quý thành chủ hãy nhấp vào hình để vào trang nhận code. Nếu thành chủ đã tham gia sự kiện nào thì nhấp vào sự kiện đó để nhận code.

Hệ thống sẽ yêu cầu quý thành chủ đăng nhập và xác nhận tài khoản.

Sau đó, quý thành chủ hãy kiểm tra lại trong phần Code đã nhận.

Ngọa Long bổn trang cảm ơn các thành chủ đã tham gia chương trình!