Nhận code trên Facebook Ngọa Long

Quý thành chủ kính mến,

Nằm trong chương trình phát code Hán vị quần hùng, code phát tại Facebook Ngọa Long đã được khởi động ngay từ hôm nay, 09/03/2012!

Làm theo 5 bước để nhận code

Vậy, kính mời quý thành chủ hãy vào trang Facebook Ngọa Long để làm theo các bước hướng dẫn để nhận code!