Nhận code tham gia QĐC Liên Server ngay!

Quý thành chủ kính mến,

Sau khi QĐC Liên Server đã thi đấu vòng đầu tiên, các thành chủ tham gia QĐC đã có thể vào hệ thống nhận code thưởng của chương trình.

Nhấn vào nút Nhận code tham gia để nhận phần thưởng tham gia QĐC Liên Server.

2 loại code Phần thưởngDự đoán sẽ được mở vào ngày 25/12/2012. Các thành chủ cần chờ tới ngày này mới có thể lấy code.

Lưu ý:

  • Đợt trao thưởng tham gia này chỉ dành cho các Quân Đoàn có gửi danh sách hợp lệ về cho BĐH Ngọa Long tính đến ngày 10/12/2012.
  • Nếu danh sách do QĐ Trưởng gửi về bị sai tên tài khoản thì các tài khoản này cũng không được nhận thưởng. Tuy nhiên, nếu QĐ này thuộc server lọt vào Top 8 sẽ được nhận thưởng bình thường.
  • Các Quân Đoàn không gửi danh sách về nếu lọt vào các thứ hạng cao sẽ được nhận thưởng theo danh sách mà BTC đã công bố.

Thông tin chi tiết về code thưởng sẽ được cập nhật trong những tin tức tiếp theo!

Bổn trang kính báo!