Nhận code Sư đồ Ngọa Long đến 14/3

Quý thành chủ kính mến,

Sự kiện Sư đồ Ngọa Long đã kết thúc từ ngày 7/3. Hệ thống cập nhật đẳng cấp đã đóng, tuy nhiên, việc nhận code vẫn diễn ra bình thường.

Các Đại Sư Ngọa Long nhận code bằng cách vào phần Sư phụ nhận quà.

Các đệ tử vẫn có thể nhận code ở phần Đệ tử nhận quà.

Chương trình nhận code sẽ diễn ra đến hết ngày 14/03/2012. Sau thời gian này, hệ thống sẽ đóng lại, nếu thành chủ nào không nhận code sẽ bị mất.

Vậy, bổn trang xin được thông báo để các thành chủ sớm nhận được code thưởng cho công lao thu nhận đồ đệ gian lao thời gian qua!