Nhận code ngẫu nhiên trong tin hướng dẫn

Quý thành chủ kính mến,

Nhằm mang đến nhiều hứng thú cho các thành chủ khi nhận code ngẫu nhiên, lần này Ngọa Long bổn trang sẽ tiến hành giấu code trong các tin tức hướng dẫn trên trang chủ!

Các thành chủ hãy tìm kiếm các tin tức từ mục tin Hướng dẫn của Ngọa Long trong tháng 10 và 11 để tìm kiếm các code thưởng được giấu trong tin tức!

Không chỉ phải nhanh tay mà còn phải nhanh mắt để tìm code trong các tin tức Ngọa Long! Hãy thử xem mình may mắn tới đâu nhé!

Code thưởng ngẫu nhiên:

2NLONIG-7CB7D-B3235-397FC-9EF8B-APER

Giá trị code: 400.000 Bạc và 200.000 Chiến Công.

Bổn trang kính báo!