Nhận code ngẫu nhiên (24/06)

Quý thành chủ kính mến,

Nhằm giúp thành chủ có cơ hội sở hữu code dễ dàng mà không cần tốn nhiều công sức, bổn trang xin được gửi đến sự kiện cực kỳ hấp dẫn: Nhận code ngẫu nhiên.

Địa điểm và đối tượng

Địa điểm: Tại trang chủ Ngọa Long.

Đối tượng: Tất cả các thành chủ Ngọa Long.

Thời gian

Những ngày ngẫu nhiên trong tuần.

Code

Code may mắn hôm nay như sau:

STT Code
1 2NLONIG-A45ED-98C6C-7CBF6-FCCA9-APER
2 2NLONIG-CEB97-6EDF7-7FD49-B25F5-APER
3 2NLONIG-64CCC-4A6B3-43899-2F2C8-APER
4 2NLONIG-A2CC8-673E3-88CE3-72BA8-APER
5 2NLONIG-223BB-ECD94-9ED7A-BCC28-APER
6 2NLONIG-CD594-85D29-3B3FD-796CF-APER
7 2NLONIG-CB249-BB3BF-BC58C-8BC58-APER
8 2NLONIG-24CFD-3A5EF-9B958-9485C-APER
9 2NLONIG-6953E-6B49E-BE7C7-352EB-APER
10 2NLONIG-4F2B8-DAD95-84B88-C3CCA-APER

Thành chủ hãy nhanh tay nhập code để nhận giải thưởng Chiến công và Bạc!

Giải thưởng

Code thưởng ngẫu nhiên dành cho thành chủ may mắn lấy được code:

300.000 Chiến Công

200.000 Bạc

Quy định về giải thưởng

    • Một tài khoản Zing ID chỉ sử dụng được 1 code duy nhất.
    • Nếu quý thành chủ nhập code chậm hơn người khác, hệ thống sẽ thông báo:

    • Đây là sự kiện hoàn toàn ngẫu nhiên và may mắn, ai nhanh tay sẽ nhận được code. Bổn trang không chịu trách nhiệm về các khiếu nại code không sử dụng được.