Nhận code ngẫu nhiên (04/08)

Quý thành chủ kính mến,

Chương trình Nhận code ngẫu nhiên lại được bổn trang tiếp tục khởi động vào tháng 8! Trong tháng 7 này, bổn trang sẽ tặng code cho các thành chủ vào các ngày Bảy và Chủ Nhật, lúc 11 giờ sáng, mỗi lần 10 code!

Nhận ngay phần thưởng

Code thưởng ngẫu nhiên dành cho thành chủ nhanh tay may mắn lấy được code:

300.000 Chiến Công

200.000 Bạc

Code

Code may mắn của hôm nay như sau:

STT Code
1 2NLONIG-D6779-F6F27-C6EDA-82B32-APER
2 2NLONIG-8BEB8-66CB4-A7CC4-EBBB8-APER
3 2NLONIG-7FF98-C94C3-F7233-757FA-APER
4 2NLONIG-8D44C-C3E74-BECB5-99C6A-APER
5 2NLONIG-AAAB8-33332-D73C8-CC734-APER
6 2NLONIG-BB872-3BA37-65BEE-8C7B5-APER
7 2NLONIG-768F2-B4E5A-EFFAB-928D4-APER
8 2NLONIG-A5322-DCB5C-C9D6E-2EE4B-APER
9 2NLONIG-BDF99-3D4D7-F53E5-FC39E-APER
10 2NLONIG-C7EA7-DCC72-8248F-6D9BD-APER

Thành chủ hãy nhanh tay nhập code để nhận giải thưởng Chiến công và Bạc!

Quy định về giải thưởng

    • Một tài khoản Zing ID chỉ sử dụng được 1 code duy nhất.
    • Nếu quý thành chủ nhập code chậm hơn người khác, hệ thống sẽ thông báo:

    • Đây là sự kiện hoàn toàn ngẫu nhiên và may mắn, ai nhanh tay sẽ nhận được code. Bổn trang không chịu trách nhiệm về các khiếu nại code không sử dụng được.