Nhận code Mật tịch Ngọa Long

Quý thành chủ kính mến!

Phần thưởng cho sự kiện Khám phá Hoàng Quyền Bá Nghiệp - giải mã ô chữ Mật tịch Ngọa Long đã được bổn trang chuẩn bị để gửi cho quý thành chủ gần xa.

Danh sách các thành chủ trúng thưởng được liệt kê tại đây. Quý thành chủ hãy nhấp vào nút Download.

Nếu tên mình có trong danh sách, quý thành chủ hãy vào trang Nhận code quà tặng của bổn trang, nhấp vào Ngọa Long Mật tịch, nhấn Nhận code để lãnh thưởng.

Nhấn vào Nhận code Giải Mã nếu quý thành chủ tham gia giải đáp từ khóa.

Nhấn vào Nhận code thường nếu quý thành chủ tham gia giải đáp 1 trong 15 câu hỏi.

Kính chúc các thành chủ nhận được code thưởng ưng ý!