Nhận code Hán vị tại các báo điện tử

Quý thành chủ kính mến,

Chương trình phát code Hán vị quần hùng trên các báo game điện tử là hoạt động mới mẻ của Ngọa Long trong đợt cập nhật mới này.

Khi quý thành chủ đến với các báo điện tử sẽ được nhận ngay code Hán vị quần hùng bao gồm:

2.000.000 Bạc

200.000 Chiến Công

Thời gian sử dụng: Từ ngày 10/3 – 10/04

Danh sách các báo online như sau:

Kính chú thành chủ sớm nhận được code tặng ưng ý!

Bổn trang kính báo.