Nhận code Cấp cao thưởng lớn

Quý thành chủ thân mến!

Sự kiện Cấp cao thưởng lớn sẽ tiến hành phát code quà tặng cho quý thành chủ vào ngày ngày 5-1-2012 hôm nay tại trang Nhận code quà tặng.

Mỗi code phần thưởng tương ứng với đẳng cấp như sau:

Đẳng cấp Phần thưởng
20-39

10 vàng, 20.000 bạc, 1.000 chiến công.

40-59 20 vàng, 40.000 bạc, 2.000 chiến công.
60-79 40 vàng, 80.000 bạc, 2.500 chiến công.
80-99 80 vàng, 100.000 bạc, 3.000 chiến công.
Từ 100 trở lên 160 vàng, 150.000 bạc, 5.000 chiến công.

Hiện tại đã có rất nhiều thành chủ nhận được code tương xứng với đẳng cấp của mình. Tuy nhiên, vì một số vấn đề kỹ thuật, hiện có nhiều thành chủ ở đẳng cấp 80-99 đã nhận những code không sử dụng được.

Ngọa Long chân thành cáo lỗi vì sự bất tiện này và chúng tôi đã hoàn thành việc sửa lỗi. Ngay lúc này, những thành chủ nào nhận phải code sai có thể quay lại trang nhận code để lấy code mới.

Kính mong quý thành chủ lượng thứ và tiếp tục ủng hộ Ngọa Long!