Nhận 700 vàng khi Ngọa Long Open Beta

Hôm nay là ngày cuối cùng của quá trình Closed Beta Ngọa Long, các thành chủ đang ráo riết nâng cao đẳng cấp 80 để có thể nhận phần thưởng 700 vàng khi Ngọa Long bước vào giai đoạn Open Beta.

Tuy nhiên, nếu đạt đẳng cấp 60, các thành chủ vẫn có thể nhận được 400 vàng. Thậm chí, không cần đạt đẳng cấp cao, thành chủ vẫn được nhận 100 vàng.

Đây là những phần thưởng chào mừng thành chủ khi Ngọa Long Open Beta. Các thành chủ hãy cố gắng trong ngày cuối cùng này. Có được nhiều vàng hơn, quá trình khởi động lại trong thế giới Ngọa Long sẽ càng dễ dàng đạt nhiều thành tựu.