[Ngoại truyện] Quan Vũ học kỹ năng từ đâu?

Năm 189 – Thu, Lưu Bị sai Quan Vũ đi đánh Phàn Thành. Quan Vũ dẫn 9 vạn binh mã kéo đến vây Phàn Thành, hai tướng Ngụy Diên và Hoàng Trung vì yêu mến và thán phục tài năng của Quan Vũ nên đã chém đầu Huyền Vũ để đang thành và xin được theo Quan Vũ.

Năm 190 – Đông, Quan Vũ tiếp tục công thành Kiến Nam. Đây là một trong những thành công khó, thủ dễ với núi đồi hiểm trở 3 mặt thành dựa và núi tạo thế vững chắc không thể nào công được, Quan vũ đã 3 lần cho quân tấn công nhưng đều thất bại, lại còn bị tướng địch là Ngô Ban phi tiêu ám tế độc trúng cánh tay phải, Quan Vũ đành phải rút lui về sau 10 dặm. Các tướng lĩnh đều lo cho Quan Vũ vì nghe giang hồ đồn rằng phi tiêu ám tế độc của Ngô Ban là 1 trong các loại kịch độc, chỉ sau 7 ngày sẽ tự thổ ra huyết mà chết. Tướng dưới trướng của Quan Vũ có 1 tướng tài là ۩۝ Quynh Anh۩۝ sống tại máy chủ Ẩn Long đã xin được lên núi Panxibăng để mời Hoa Đà chữa bệnh (Hoa Đà là 1 trong những thần y nổi tiếng lúc bấy giờ).

Sau khi được Quan Vũ đồng ý hộ vệ tướng quân ۩۝ Quynh Anh۩۝ đã trèo đèo vượt suối phi ngựa suốt 3 ngày đêm không nghỉ để tới được núi panxibăng. Lệ thường khó có ai có thể mời được Hoa Đà xuống núi nhưng vì Hoa Đà đã nghe danh tiếng của Quan Vũ là một hảo hán nên khi tướng quân ۩۝ Quynh Anh۩۝ tới mời chữa bệnh cho Quan Vũ là Hoa Đà liền đi ngay.

Nghe tin Hoa Đà tới Quan Vũ liền ra tận công để đón tiếp, Hoa Đà xem qua vết thương liền thưa với Quan Vũ rằng, một là phải cắt bỏ cánh tay, hai là phải cố chịu đau để lão róc thịt cạo xương thì may ra mới không nguy hiểm đến tính mạng. Quan Vũ không nói năng gì chỉ sai dọn một bàn cờ và bảo mời tiên sinh cứ cạo xương cho tại hạ. Trong khi Hoa Đà cạo xương Quan Vũ vẫn ung dung ngồi đánh cờ như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Khi chữa trị xong cho Quan Vũ, Hoa Đà càng thêm phần kính phục Quan Vũ hơn nên đã tặng Quan Vũ 1 viên linh đơn được tôi luyện từ 2.400 bánh bao tiên, 960 đùi thịt Phượng Hoàng, 192 vò túy tiên với 4.999 ngày mới thành (ai ăn linh đơn không những có thể hồi thể lực mà thể lực còn tăng gấp bội). Sau khi ăn viên linh đơn Quan Vũ ngồi bật dậy múa cây đao 3 hồi mà vẫn cảm thấy thể lực dồi dào.

Trước khi Hoa Đà cáo từ còn tặng Quan Vũ 1 bí kíp Thanh Long Thần Đao đã thất truyền từ lâu, sau khi Hoa Đà về Quan Vũ ngày đêm luyện bí kíp và chiêu thức Thanh Long Thần Đao. Trước đây với kỹ năng Yển Nguyệt đao cũng đã làm cho các tướng Ngô, Ngụy phải khiếp sợ thì nay với kỹ năng Thanh Long Thần Đao thì hầu như không còn đối thủ. Mỗi khi Quan Vũ vung đao lên là lưỡi đao quét ngang trận mạc như ánh trăng lưỡi liềm quét xuống đất gây sát thương cực lớn theo hàng dọc và làm cho các tướng khác cũng phải kinh sợ.

Lại nói về Quan Vũ đánh Kiến Nam, lần này chẳng đầy 3 canh giờ Quan Vũ đã chiếm được Kiến Nam và với kỹ năng Thanh Long Thần Đao, Quan Vũ đã 1 đao chém chết Ngô Ban.

Từ đây ! Quan Vũ chinh Đông, phạt Tây giúp Lưu Bị hoàn thành đại sự, và mỗi khi nhắc đến Quan Vũ các tướng Ngô, Ngụy đều không khỏi kinh hồn, bạt vía chẳng ai dám solo 1 -1 với Quan Vũ nữa...

Chuyện được kể bởi ۩۝ Quynh Anh۩۝.