[Ngoại truyện] Lưu Bị phục thù dưới tử vực Tuyết Phong

Năm đó Lưu Bị bị đại địch truyền kiếp là Tào Tháo đuổi tới vực đá Tuyết Phong, cùng đường túng quẫn, hận một nỗi binh sĩ đều đã đi lạc cả, một mình không thể chống chọi nổi khí thế điên cuồng của Tào Tháo. Bị đứng trước vực, buồn bã gầm lên một lời oán thán: "Bị ta bị bức tới miệng vực thẳm, quyết nhảy xuống tìm sinh trong tử chứ không hạ mình dưới lưỡi đao của người!". Nói đoạn, Bị nhảy xuống vực. Vì vậy, nhân thế lấy tích này gọi tên người anh hùng trước vực là Bị Buồn Bã. Mùa đông đó, Ngọa Long bước vào năm thứ 260.

Lại nói trước đó, Lưu Bị vốn là một đỉnh đỉnh thiên kiêu, tài giỏi hơn người, trải qua tôi luyện gian khổ mà đại thành kỹ năng Hiệu Lệnh, hiệu triệu ngàn vạn binh sĩ trong một sát na. Nay bị bức xuống vực thẳm, quyết lòng tìm sinh trong tử.

Không ngờ trong tử vực thăm thẳm, càng rơi mãi càng không thấy đáy. Bị rơi suốt 2 năm trời, gặp qua không biết bao nhiêu dị thú hung hiểm, cuối cùng cũng chạm được mặt đất. Ở đây như trong tiên cảnh hồng hoang, cỏ xanh trải mượt mà, tiên quả thơm ngát, tới gần hóa ra lại là bánh bao mọc từ trên cây, thực ngược đời quá đỗi. Lại còn phía xa, hồng tửu chảy thành suối róc rách thơm lừng.

Bị thấy trời cao không đẩy mình vào tử lộ, tự cười tự nói, nhảy nhót ầm lên thống khoái, quyết một lòng dốc sức tu luyện tại đáy vực Tuyết Phong. Bị hết buồn bã, vừa tu luyện vừa ăn uống thỏa thuê, uống 184 vạn bình hồng tửu, thêm 920 vạn cái đùi gà, lại thêm 2300 vạn cái bánh bao tiên. Trải qua 3 năm, trong thân thể Bị chuyển động không ngừng, cuối cùng phát hiện đại Giác Ngộ.

Kỹ năng Hiệu Lệnh ngày nào đã thăng tiến thành Thiên Mệnh. Lần này không chỉ hiệu triệu vạn binh mã mà còn có thể triệu hồi cả thần thánh bát phương. Công lực này quả thực khiến cho người ta phải thèm thuồng.

Thấy mình bây giờ không những khôi phục công lực mà còn trở thành hùng mạnh không ai sánh bằng, Bị quyết định rời khỏi tử vực. Bị giậm chân, nhảy một phát, chỉ trong khoảnh khắc đã lên đến miệng vực. Quả là bá đạo, tử vực ngày xưa rơi mất 2 năm, giờ chỉ vượt qua trong khoảnh khắc. Với sức mạnh này, tiểu Tào chạy đâu cho thoát! Nói đoạn, Bị hùng hổ tiến về trung nguyên...

Liệu Bị có báo được mối thù 5 năm trước? Mời các thành chủ đón đọc ở hồi sau.

Huyền Thiên Tiên Tử