Ngọa Long tiếp tục cập nhật mới trong tháng 8

Quý thành chủ kính mến,

Ngọa Long bổn trang sẽ tiếp tục tiến hành một số cập nhật nhỏ trong tháng 8 này! Đây là những tính năng nằm trong quá trình cập nhật chung của phiên bản Chiến Thần Lữ Bố đã ra mắt cách đây gần 2 tuần.

- Thời gian: 00h00 ngày 22/08/2012.

- Chi tiết cập nhật:

  • Xưởng: tốn 3 vàng tăng sản lượng có xác suất 75% nhận được 2 vật phẩm, 25% nhận được 3 vật phẩm.

  • Phần thưởng đăng nhập: x3 phần thưởng (50 vàng) mà người chơi có thể nhận được, tăng thêm rượu x2.
  • Đập bình: giá mua bom giảm 15%, cấp VIP yêu cầu còn VIP6.

  • Bảng chức năng VIP: thay đổi Thời gian huấn luyện và chức năng Nổ hết lu.

Nhấp vào để xem hình lớn

Chúc các thành chủ thành công khi tiếp tục khám phá các tính năng mới mẻ của Ngọa Long!

Bổn trang kính báo!