Ngọa Long sẽ có quái binh chủng cấp 5?

Quý thành chủ kính mến,

Tháng 6 vừa qua, thế giới Ngọa Long đã chứng kiến sự ra mắt của bản cập nhật Đại Hải Chiến với rất nhiều tính năng đặc sắc và hấp dẫn.

Theo nguồn thông tin hành lang mà bổn trang vừa nhận được, Ban Điều Hành đang chuẩn bị những bước đi mới nhằm giúp các thành chủ đẩy mạnh binh lực cho võ tướng. Chi tiết hơn nữa, chính là việc xuất hiện quái - binh chủng cấp 5 trong Ngọa Long.

Trước nay, Ngọa Long chỉ có 4 cấp binh chủng theo thứ tự mạnh dần. Đa số các thành chủ bình thường chỉ có thể sở hữu được binh chủng cấp 3. Một bộ phận thành chủ đã dụng binh chủng cấp 4 - cấp binh mạnh nhất của Ngọa Long.

Như vậy, nếu quái binh chủng cấp 5 xuất hiện, những anh hùng Ngọa Long sẽ có thêm nhiều đỉnh núi để chinh phục!

Một số binh chủng cấp 4 của Ngọa Long

Điểm khó của việc nâng cấp binh chủng chính là các điều kiện đi kèm. Chẳng hạn như để nâng binh chủng lên cấp 4, thành chủ phải có 5000 Hồn tướng, chuyển sinh võ tướng 10 lần, vượt Tháp thí luyện tầng 40 và 50 vạn bạc. Nếu quái binh chủng cấp 5 xuất hiện, liệu các thành chủ có đối địch được? Thậm chí, liệu Ngọa Long có xuất hiện binh chủng cấp 5 cho võ tướng?

Mọ võ đoán đều có thể trở thành sự thật! Ngay khi có thêm thông tin, bổn trang sẽ cung cấp kịp thời để quý thành chủ được cập nhật sớm nhất!