Ngọa Long Kỳ Thư: Cảnh đồng hoang

Quý thành chủ kính mến,

Bổn trang giới thiệu dưới đây một bài thơ tham gia chương trình Ngọa Long Kỳ Thư của bạn Trần Bách Đăng số báo danh 23103.

Cảnh đồng hoang

Đồng tan tác, thây phơi máu nhuộm
Cảnh hoang mang, cỏ nhuốm một màu
Ngôi vương quần hổ tranh nhau
Để cho muôn thuở chẳng sao yên bình!
Biết người tính nào bằng trời tính
Vẫn nhủ lòng: nhân định thắng thiên!
Kiếm Long khói lửa triền miên
Ai người hào kiệt dẹp yên chốn này?
Cảnh tan tóc nào ai có thấy
Khói lửa kia biết mấy mùa thu?
Anh hùng lỡ kiếp phù du
Tiểu nhân một thuở, trượng phu một thời
Khắp quần hùng tranh quyền đoạt lợi
Gây chiến loạn cũng bởi chữ "danh"
Mong ngày lưu mãi sử xanh
Dọc ngang đất Bắc, tung hoành trời Nam
Giữa khung trời một màu u ám
Kẻ anh hùng còn lắm cơn mê
Thắng vang danh, bại não nề
Ngày sau thiên hạ sẽ về tay ai...
Bá Vương chi mộng
NHẤT lòng phò tá bậc minh quân
THỐNG nhất giang san mặc gian truân
THIÊN niên, vạn kỷ nào lo ngại
HẠ Thục, bình Ngô, phá Ngụy quân
THỎA chí anh hùng người nam tử
MỘNG khắc sử xanh thuở đương xuân
BÁ nghiệp đế vương còn ôm ấp
VƯƠNG vấn đời trai mãi trầm luân

Bổn trang rất mong nhận được thêm nhiều tác phẩm dự thi của thành chủ gần xa!

Bổn trang kính báo!