Ngày 06/11 Bảo trì đường dây nóng

Q
uý Thành Chủ thân mến,

Nhằm nâng cấp hệ thống và nâng cao chất lượng phục vụ quý Thành Chủ, BĐH sẽ tiến hành bảo trì đường dây nóng, nội dung cụ thể như sau:

  • Thời gian bảo trì: Từ ngày 06/11/2014 đến ngày 08/11/2014.
  • Hoạt động trở lại: 07:00 ngày 09/11/2014.
  • Lưu ý: Trong thời gian trên, Thành Chủ vẫn có thể gửi yêu cầu hỗ trợ online như bình thường.

Sau thời gian bảo trì nói trên, quý Thành Chủ có thể tiếp tục liên hệ đến đường dây nóng để được hỗ trợ. Rất mong quý Thành Chủ thông cảm cho sự gián đoạn này.

Kính báo,