Ứng dụng Ngọa Long trên Google Play và AppStore?

Quý thành chủ kính mến,

Hiện tại Ban Điều Hành đang có mong muốn xây dựng Ngọa Long trở thành một ứng dụng (application) trong hệ thống Google Play (chợ ứng dụng trên hệ điều hành Android) và AppStore (chợ ứng dụng của iOS). Tuy nhiên, điều này hoàn toàn phụ thuộc vào việc quý thành chủ có muốn hay không.

Vậy nay, mời các thành chủ tham gia khảo sát để giúp Ban Điều Hành có hướng đi đúng đắn.

Nhấn vào hình để tham gia khảo sát

Ban Điều Hành chân thành cảm ơn quý thành chủ đã thực hiện khảo sát!