Ứng dụng Ngọa Long trên Android và iOS

Quý thành chủ kính mến,

Sau khi thu thập thông tin ý kiến của các thành chủ gần xa, Ban Điều Hành rất phấn khởi trước kết quả đồng thuận của đại đa số các thành chủ khi chúng tôi tiến hành phát triển ứng dụng Ngọa Long trên hệ điều hành Android và iOS.

Với sự ủng hộ to lớn này, Ban Điều Hành đang gấp rút xây dựng ứng dụng và sẽ sớm ra mắt cộng đồng Ngọa Long trong thời gian tới!

Ban Điều Hành rất mong các thành chủ sẽ tiếp tục dành tình cảm cho Ngọa Long và trải nghiệm cảm giác thú vị khi sử dụng ứng dụng ngay trên điện thoại!

Bổn trang kính báo!