Nạp vàng nhận code

Quý thành chủ kính mến,

Mừng phiên bản mới sắp đến với những tính năng mới vô cùng hấp dẫn, Ngọa Long trân trọng gửi đến quý thành chủ gần xa chương trình Nạp tiền nhận code cực kỳ hấp dẫn.

Thời gian và đối tượng

 • Thời gian: 00:00 ngày 26/10/2012 đến 23:59 ngày 28/10/2012 (3 ngày).
 • Đối tượng: dành cho các thành chủ nạp tiền vào game Ngọa Long thời gian từ 00:00 ngày 26/10/2012 đến 23h59 ngày 28/10/2012.

Thể lệ

 • Khi thành chủ đổi Zing Xu thành Vàng trong game Ngọa Long, tùy theo các mức nạp sẽ nhận được code thưởng gồm Bạc và Chiến Công.
 • Việc nạp và quy đổi Zing Xu vào game có giá trị cộng dồn trong suốt thời gian diễn ra chương trình. Khi giá trị cộng dồn bằng với hạn mức ở bảng trên sẽ nhận được gói code tương ứng.Ví dụ:
  • Lần 1: Nạp và quy đổi 3,000 Zing Xu thành Vàng trong game  Ngọa Long: sẽ nhận được 1 code Loại 1.
  • Lần 2: Nạp và quy đổi thêm 5,000 Zing Xu thành Vàng trong game Ngọa Long: sẽ nhận thêm được 1 code Loại 2.
  • Tương tự cho những lần tiếp theo.

Phần thưởng

Nạp Vàng Loại code nhận được Bao gồm
Bạc Chiến công
3,000 Loại 1 7,000,000 700,000
8,000 Loại 2 10,000,000 1,000,000
13,000 Loại 3 12,000,000 1,200,000
20,000 Loại 4 14,000,000 1,400,000
30,000 Loại 5 17,000,000 1,700,000
50,000 Loại 6 20,000,000 2,000,000

Quy định

 • Nếu đang cách mức Nạp Vàng trong khoảng thấp hơn hoặc bằng 50 Vàng, các thành chủ cần nạp thêm tối thiểu 50 Vàng mới có thể nhận code. Ví dụ: Nếu đang có 2,960 Vàng:
  • Cách nạp sai: Nạp thêm 40 vàng thành 3,000 => không được nhận code.
  • Cách nạp đúng: Nạp thêm 50 vàng thành 3,010 => được nhận code.
 • Tuy nhiên, nếu nạp sai ở mức thấp, nhưng mức tiếp theo nạp đúng thì quý thành chủ sẽ nhận được code như bình thường và nhận lại code ở mức thấp.
 • Trong thời gian diễn ra chương trình nếu Nạp và quy đổi 50,000 Zing Xu thành Vàng trong game Ngọa Long sẽ nhận được tất cả 6 loại code của chương trình.
 • Thời hạn sử dụng code: 2 tháng từ ngày nhận code.