Nạp thẻ được tặng quà

Quý thành chủ kính mến,

Nhằm tiếp tục đem đến cho quý thành chủ nhiều niềm vui trong đợt cập nhật phiên bản Đại Hải Chiến mới nhất, Ban Điều Hành sẽ gửi đến thành chủ sự kiện Nạp thẻ tặng quà. Chương trình sẽ kéo dài 10 ngày, từ 13/06/2012 đến 23/06/2012 dành cho các thành chủ tham gia nạp thẻ.

Sự kiện nạp thẻ tặng quà hiếm có chỉ kéo dài 10 ngày

Các phần thưởng chi tiết như sau:

Tích góp Nạp

(tiền vàng)

Tặng thêm
Vàng Chiến Công Hồn tướng Long ngọc cam Long ngọc tím
1.000 50 5.000 420 90 180
2.000 100 11.000 630 108 180
3.000 150 18.000 945 126 180
4.000 300 26.000 1.260 144 180
5.000 600 35.000 1.680 180 360
10.000 1.500 75.000 4.200 270 540
20.000 4.000 100.000 10.500 360 720
50.000 10.000 250.000 13.000 800  
100.000 20.000 500.000 20.000 1.200  
200.000 40.000 800.000 30.000 2.000  
500.000 100.000 1.000.000 40.000 3.000  

Nạp càng nhiều thì phần thưởng càng cao, chúc quý thành chủ luôn thắng lợi!