Nâng cao tỷ lệ rơi nguyên liệu

Quý thành chủ kính mến,

Bản cập nhật Ngọa Long đêm qua đã tiến hành nâng tỷ lệ rơi nguyên liệu tím và nguyên liệu cam nhằm đáp ứng nhu cầu của quý thành chủ trong việc thu thập nguyên liệu nâng cấp trang bị.

Với Tỷ lệ rơi khá cao này, các thành chủ có thể dễ dàng có được nguyên liệu để tiến hành Đúc và Khắc văn nâng cấp trang bị. Từ đó nhanh chóng tham gia được những tính năng mới của game Ngọa Long.

Bổn trang kính báo!