Mới: Nhiệm vụ Quốc Chiến

Quý thành chủ kính mến,

Ngày nâng cấp tính năng mới HÁN VỊ QUẦN HÙNG đã gần kề, tam quốc Ngọa Long sẽ sôi sục hơn rất nhiều với những thông tin hấp dẫn mà bổn trang giới thiệu đến quý thành chủ sau đây.

Như ở tin tức trước, đợt cập nhật mới sẽ có thêm ngọc cam. Cách lấy ngọc cam ra sao và sử dụng như thế nào?

Câu trả lời nằm ở các Nhiệm vụ Quốc Chiến mới, khi thành chủ hoàn thành có thể nhận được Tranh Long Ngọc.

  • Điệp Huyết Chiến: Thống lĩnh binh tấn công quân địch 20 lần.
  • Cổ Nhược Kim: Thành trì kiên cố là một lợi thế, sửa Thành trì sẽ tăng điểm phòng thủ.
  • Ám Độ Thương: Đại quân bí mật trà trộn vào thành địch, tập kích bất ngờ, phá thành hai lần.
  • Tình Báo: Đến tiền tiêu quân địch thám thính một tin tình báo chiến trường.

Khi hoàn thành một trong các nhiệm vụ trên, quý thành chủ sẽ được nhận thưởng!