Mời liên hệ nhận thưởng Thập đại Uy Danh

Quý thành chủ kính mến,

Sau khi công bố kết quả Thập đại Uy Danh tại máy chủ Thiên Long, hiện chỉ có 7 thành chủ nhận được phần thưởng thông qua email đăng kí.

Vẫn còn 3 thành chủ raymondks, Mã Siêu, City Hunter2 chưa kích hoạt email để nhận thưởng. Kính mời 3 quý thành chủ nhanh chóng kích hoạt email hoặc liên hệ với Ngọa Long qua đường dây nóng 1900 561 558 để nhận thưởng.

Bên cạnh đó, trong phần thưởng của sự kiện Thập đại Uy Danh tại máy chủ Thiên Long có quân lệnh nhưng bổn trang chưa gửi đến quý thành chủ. Bổn trang sẽ tiến hành gửi trong thời gian sớm nhất!

Cám ơn quý thành chủ gần xa đã tham gia chương trình!