Mới: Kỹ năng võ tướng

Quý thành chủ kính mến,

Trong bản nâng cấp tính năng mới HÁN VỊ QUẦN HÙNG, các võ tướng NPC trong 2 phó bản Hán vị quần hùng sẽ được tăng cường thêm các kỹ năng mới bên cạnh các kỹ năng sẵn có.

Bổn trang xin được liệt kê 11 kỹ năng mới hỗ trợ cho võ tướng Ngọa Long dưới đây:

 • Phá phủ: đơn đấu, binh lực càng ít uy lực càng lớn.
 • Áp chế: chiến pháp liên tục, làm cho binh lực của tất cả các đạo quân không thể hồi phục.
 • Bài nhiễu: xóa hết trạng thái của quân đội địch.
 • Lợi nhẫn: tăng tấn công thường cho quân đội mình, duy trì 2 hồi.
 • Phá sách: tấn công trực diện, đồng thời làm giảm lực kế sách tấn công của địch 2 hồi.
 • Thiết đề: tăng năng lực chiến pháp công kích của quân đội, duy trì 3 hồi.
 • Chuyên chú: tăng lực kế sách công kích của quân đội, duy trì 3 hồi.
 • Chiết binh: công kích toàn diện, xác suất cao làm giảm tấn công thường của địch.
 • Cự mã: tấn công ngang, xác suất cao làm giảm chiến pháp công kích của địch 2 hồi.
 • Đồ tập: đơn đấu , sau khi công kích sẽ nâng cao kỹ năng đánh thường 2 hồi.
 • Phấn đấu: đơn đấu, sau khi công kích tăng công kích chiến pháp 3 hồi.

Với thông tin mới này, hy vọng quý thành chủ sẽ có được nhiều kế sách để đối địch!