[Mở Thử Ngiệm] - Đấu Trường Liên Server

Q
uý Thành Chủ thân mến!

Nhằm mang đến những trải nghiệm mới mẻ cũng như giúp các Thành Chủ khẳng định vị thế của mình trên con đường chinh phục tam quốc xưng bá Thiên Hạ. Bổn Trang sẽ tiến hành mở thử nghiệm tính năng Đấu Trường Liên Server. Thông tin cụ thể như sau:

Nội Dung

 • Thời gian bảo trì:
  • Cụm 2: Từ 09:00 - 11:30 ngày 30/11/2017.
  • Cụm 3: Từ 13:00 - 15:00 ngày 30/11/2017.
 • Ảnh hưởng:
  • Trong thời gian bảo trì, quý Thành Chủ không nên đăng nhập vào game để tránh tổn thất tài sản.
  • Dữ liệu đấu trường sẽ bị reset.
 • Lưu ý: Trong quá trình trải nghiệm, nếu tình trạng kết nối chập chờn BĐH sẽ tiến hành dừng Liên Server sớm hơn dự kiến để khắc phục.

Cụm 2

ID ServerTên Server
1175 Bằng Khí 2, Hỏa Khí, Mãnh Khí, Uy Khí 2, Minh Khí, Tàng Khí, Sơn Khí, Mộc Khí, Thổ Khí, Thiết Khí, Ẩn Khí, Thạch Khí, Thiên Khí, Địa Khí, Phúc Khí
1176 Cuồng Khí, Ngọc Khí, Quang Khí, Vương Khí, Thần Khí, Phi Khí, Vân Khí, Vũ Khí, Thanh Khí, Bá Khí, Truy Khí, Hoàng Khí, Thăng Khí 2, Ngân Khí, Xích Khí
1160 Xích Sơn, Lôi Sơn, Trường Sơn, Địa Sơn, Phúc Sơn,Thần Sơn 2, Phi Sơn, Vân Sơn, Vũ Sơn 2, Thanh Sơn, Bá Sơn, Vương Sơn 2, Mộng Sơn, Điệp Sơn, Long Khí
1148 Huyết Ưng 2, Thần Ưng, Mỹ Ưng, Chiến Ưng, Lãnh Ưng, Ma Ưng, Hỏa Ưng, Soái Ưng, Hồng Ưng, Phi Ưng, Bá Ưng, Bách Ưng, Bạo Ưng, Thần Phụng 2, Ưu Phụng, Lâm Phụng, Lôi Phụng, Mai Phụng Thương Phụng, Túy Phụng, Uyển Phụng, Liễu Phụng, Viên Phụng, Trấn Phụng, Xích Phụng, Mãnh Phụng, Nguyên Phụng, Cát Phụng Toàn Phụng, Kiều Phụng, Thái Phụng, Chiến Phụng, Hải Phụng, Ân Phụng, Bạch Ưng 2, Hắc Ưng, Lục Ưng, Thái Ưng 2, Khuyết Ưng, Chí Ưng, Cát Ưng, Phong Ưng, Lôi Ưng, Tân Ưng, Phát Ưng, Chi Chiến, Đại Ưng 2, Thiết ưng, Tuyết Ưng, Song Ưng, Doanh Ưng, Xuân Ưng, Kiến Lập, Đế Vương, Càn Khôn

Cụm 3

ID ServerTên Server
1173 Lôi Khí, Trường Khí, Mộng Khí
1174 Long Quy, Sơn Quy, Mãnh Quy
359 Kim Quy
360 Mộc Quy
361 Thủy Quy
362 Hỏa Quy

Nay Bổn Trang kính báo để quý Thành Chủ kịp thời cập nhật thông tin. Thân chúc Thành Chủ gặp nhiều niềm vui và may mắn trên đường bôn tẩu cùng Ngọa Long.

Trân trọng,