[Mở Thử Nghiệm] Tính Năng Liên Server

Quý thành chủ kính mến!

Hành trình viễn chinh với vô vàn thử thách đang ở phía trước, để giúp Quý Thành Chủ hoàn thành nghiệp thống nhất giang sơn. Bổn Trang sẽ tiến hành thử nghiệm mở tính năng Liên server với nhiều trải nghiệm mới. Chi tiết như sau:

Cụm 2:

 • Bảo trì: Vào lúc 07:00 ngày 12/07/2017.
 • Dự kiến: đến 17:00 cùng ngày có thể trải nghiệm tính năng.
 • Phạm Vi: Cụm 2 (Gồm những server sau)
Cụm 2Tên server
1180 Lôi Khí, Trường Khí, Mộng Khí, Bằng Khí 2, Hỏa Khí, Mãnh Khí, Uy Khí 2, Minh Khí, Tàng Khí, Sơn Khí, Mộc Khí,Thổ Khí,Thiết Khí,Ẩn Khí, Thạch Khí,Thiên Khí,Địa Khí,Phúc Khí, Cuồng Khí, Ngọc Khí,Quang Khí, Vương Khí, Thần Khí,Phi Khí,Vân Khí,Vũ Khí,Thanh Khí,Bá Khí,Truy Khí,Hoàng Khí, Thăng Khí 2, Ngân Khí, Xích Khí
1190 Vũ Quy, Thanh Quy, Bá Quy, Truy Quy, Hoàng Quy, Thiết Quy, Ẩn Quy, Thạch Quy, Bằng Quy
1193 Thiên Quy, Phúc Quy,Vương Quy, Thần Quy, Phi Quy, Vân Quy, Kim Quy 2, Mộc Quy, Thủy Quy, Địa Quy, Long Quy, Sơn Quy, Mãnh Quy, Hỏa Quy, Thổ Quy, Mãnh Quy, Uy Quy, Minh Quy, Tàng Quy, Cuồng Quy, Ngọc Quy

Cụm 3:

 • Bảo trì: Vào lúc 07:00 ngày 12/07/2017.
 • Dự kiến: đến 17:00 cùng ngày có thể trải nghiệm tính năng.
 • Phạm Vi: Cụm 3 (Gồm những server sau)
Cụm 3Tên server
1191 Quang Quy, Thăng Quy, Ngân Quy
1192 Xích Quy, Lôi Quy, Trường Quy
392 Mộng Quy
393 Lã Quy
394 Trấn Quy

Sau khi được kết hợp thành một nhóm, Quý Thành Chủ của nhóm server này sẽ có thể "giao lưu" với nhau qua 4 tính năng. Các tính năng khác vẫn hoạt động riêng lẻ trên từng máy chủ.

 • Phó bản quân đoàn có thể tổ đội liên server.
 • Trò Chuyện.
 • Quốc Chiến.
 • Võ Khôi Tháp.
 • Hoạt Động Vượt Ải Hổ Lao.

Chúc Quý Thành Chủ có những giây phút thư giãn cùng Ngọa Long.

Bổn trang kính báo!