[Mở Thử Nghiệm] Tính Năng Liên Server

Quý thành chủ kính mến!

Hành trình viễn chinh với vô vàn thử thách đang ở phía trước, để giúp Quý Thành Chủ hoàn thành nghiệp thống nhất giang sơn. Bổn Trang sẽ tiến hành thử nghiệm mở tính năng Liên server với nhiều trải nghiệm mới. Chi tiết như sau:

Cụm 2:

  • Bảo trì: Vào lúc 10:00 ngày 08/11/2017.
  • Dự kiến: 10:30 có thể trải nghiệm tính năng.
  • Phạm Vi: Cụm 2 (Gồm những server sau)
Cụm 2Tên server
1169 Thăng Khí 2, Ngân Khí, Xích Khí
1168 Vương Khí, Thần Khí, Phi Khí, Vân Khí, Vũ Khí, Thanh Khí, Bá Khí, Truy Khí, Hoàng Khí
1167 Cuồng Khí, Ngọc Khí, Quang Khí
1166

Sơn Khí, Mộc Khí, Thổ Khí, Thiết Khí, Ẩn Khí, Thạch Khí, Thiên Khí, Địa Khí, Phúc Khí

1165 Uy Khí 2, Minh Khí, Tàng Khí
1164 Bằng Khí 2, Hỏa Khí, Mãnh Khí
1160 Xích Sơn, Lôi Sơn,Trường Sơn, Địa Sơn, Phúc Sơn,Thần Sơn 2, Phi Sơn, Vân Sơn, Vũ Sơn 2, Thanh Sơn, Bá Sơn, Vương Sơn 2, Mộng Sơn, Điệp Sơn, Long Khí
1148 Huyết Ưng 2, Thần Ưng, Mỹ Ưng, Chiến Ưng, Lãnh Ưng, Ma Ưng, Hỏa Ưng, Soái Ưng, Hồng Ưng, Phi Ưng, Bá Ưng, Bách Ưng, Bạo Ưng, Thần Phụng 2, Ưu Phụng, Lâm Phụng, Lôi Phụng, Mai Phụng, Thương Phụng, Túy Phụng, Uyển Phụng, Liễu Phụng, Viên Phụng, Trấn Phụng, Xích Phụng, Mãnh Phụng, Nguyên Phụng, Cát Phụng Toàn Phụng, Kiều Phụng, Thái Phụng, Chiến Phụng, Hải Phụng, Ân Phụng, Bạch Ưng 2, Hắc Ưng, Lục Ưng, Thái Ưng 2, Khuyết Ưng, Chí Ưng, Cát Ưng, Phong Ưng, Lôi Ưng, Tân Ưng, Phát Ưng, Chi Chiến, Đại Ưng 2, Thiết Ưng, Tuyết ưng, Song Ưng, Doanh Ưng, Xuân Ưng, Kiến Lập, Đế Vương, Càn Khôn

Cụm 3:

  • Bảo trì: Vào lúc 14:00 ngày 08/11/2017.
  • Dự kiến: 14:30 có thể trải nghiệm tính năng.
  • Phạm Vi: Cụm 3 (Gồm những server sau)
Cụm 3Tên server
353 Lôi Khí
354 Trường Khí
355 Mộng Khí
356

Long Quy

357 Sơn Khí
358 Mãnh Quy
359 Kim Quy
360 Mộc Quy

Sau khi được kết hợp thành một nhóm, Quý Thành Chủ của nhóm server này sẽ có thể "giao lưu" với nhau qua 4 tính năng. Các tính năng khác vẫn hoạt động riêng lẻ trên từng máy chủ.

  • 1. Phó bản quân đoàn có thể tổ đội liên server.
  • 2. Trò Chuyện.
  • 3. Quốc Chiến.
  • 4. Võ Khôi Tháp.

Chúc Quý Thành Chủ có những giây phút thư giãn cùng Ngọa Long.

Bổn trang kính báo!