[Mở Thử Nghiệm] Đoạt Thành Chiến Liên Server

Q
uý Thành Chủ thân mến!

Nhằm mang đến những trải nghiệm mới mẻ cũng như giúp các thành chủ khẳng định ví trí thế của mình trên con đường chinh phục tam quốc xưng bá thiên hạ. BĐH Ngọa Long tiến hành mở thử nghiệm tính năng Đoạt Thành Chiến Liên Server. Thông tin cụ thể như sau:

 • Thời gian: 12:00 ngày 16/06 đến 23:59 ngày 19/06/2016.
 • Nội dung: Mở Tính Năng Đoạt Thành Chiến Liên Server.
 • Phạm vi: Các cụm máy chủ mở tính năng Đoạt Thành Chiến Liên Server:
ID ServerTên Server
1
 • Kim Long
2
 • Hỏa Long
3
 • Thổ Long
5
 • Thủy Long
6
 • Thanh Long
8
 • Bạch Long
9
 • Vũ Long
10
 • Thiên Long
11
 • Trường Long
13
 • Hưng Long
14
 • Kiếm Long
15
 • Nhật Long
16
 • Cường Long
17
 • Tàng Long
1003
 • Bàng Long - Ấn Long
1024
 • Ngự Long- Hy Long- Tường Long
1031
 • Ngọa Long- Vương Long- Sơn Long
1064
 • Đại Long- Mãnh Long- Phi Long
1065
 • Giáp Long- Danh Long- Chinh Long
 • Y Long- Khang Long- Châu Long
1074
 • Yến Phụng- Hàn Phụng- Minh Phụng
 • Huyết Phụng- Nhật Phụng- Xuân Phụng
 • Song Phụng- Thần Tướng- Mã Phụng
1079
 • Phục Hổ- Mộc Hổ- Hạ Long
 • Xích Bích- Phật Long- Nam Long
1081
 • Hổ Long- Chuẩn Long- Bích Long- Anh Long
 • Linh Long- Hạo Long- Xích Long- Vĩ Long
 • Nhân Long- Lục Long- Dinh Long- Tiến Long
1082
 • Mộc Phụng- Thủy Phụng- Thổ Phụng- Đổng Hổ
 • Lưu Hổ- Điêu Hổ- Bố Hổ- Nhiệm Hổ- Triệu Hổ
 • Tôn Hổ- Du Hổ- Chu Hổ- Tiểu Hổ- Bá Hổ- Mãnh Hổ
 • Bạch Hổ- Hắc Hổ- Vương Hổ- Thổ Hổ- Thủy Hổ
 • Chước Long- Hoàn Long- Chi Long- Cửu Long
1083
 • Phụng Long- Thạch Long- Hắc Long
1084
 • Thần Kiếm, Băng Phụng
 • Quy Phụng- Mỹ Phụng- Tước Phụng
1086
 • Hằng Long- Thiết Long- Truy Long
1087
 • Liễu Phụng- Uyển Phụng- Tuy Phụng
 • Thương Phụng- Mai Phụng- Lôi Phụng
 • Lâm Phụng- Thần Phụng- Ưu Phụng
1088
 • Giao Long- Điện Long- Dũng Long- Giáng Long
 • Huy Long- Uy Long- Hoàng Long- Gia Long
1089
 • Viên Phụng- Xích Phụng- Trần Phụng

Nay Bổn Trang kính báo để quý Thành Chủ kịp thời cập nhật thông tin. Thân chúc nhân sĩ gặp nhiều niềm vui và may mắn trên đường bôn tẩu cùng Ngọa Long.

Trân trọng cám ơn.