[Mở Thử Nghiệm] Đoạt Thành Chiến Liên Server

Q
uý Thành Chủ thân mến!

Nhằm mang đến những trải nghiệm mới mẻ cũng như giúp các thành chủ khẳng định ví trí thế của mình trên con đường chinh phục tam quốc xƯng bá Thiên hạ. BĐH Ngọa Long tiến hành mở thử nghiệm tính năng Đoạt Thành Chiến Liên Server. Thông tin cụ thể như sau:

  • Thời gian: 12:00 ngày 17/11 đến 11:00 ngày 21/11/2016.
  • Nội dung: Mở Thử Nghiệm Tính Năng Đoạt Thành Chiến Liên Server.
  • Lưu ý: BĐH sẽ đóng tính năng nếu có vấn đề về kỹ thuật xảy ra ảnh hưởng đến trải nghiệm quý Thành Chủ.
Cụm 1
ID ServerTên Server
1 Kim Long
2 Hỏa Long
3 Thổ long
1108 Ảnh Long, Chu Long, Thắng Long,Song Long, Bình Long
1116 Thủy Long, Thanh Long, Bạch Long
1121 Vũ Long, Kiếm Long, Cuồng Long
1119 Thiên Long, Trường Long, Hưng Long
1120 Ân Long, Ân Long,Bàng Long, Hy Long,Tường Long, Ngự Long
17 Tàng Long
1106 Trúc Long, Phúc Long, Đường Long,Trí Long, Quyền Long, Tân Long,Khải Long, Tuấn Long, Nguyên Long,Quý Long, Bội Long
1133 Hắc Long, Thạch Long, Phụng Long, Hàng Long, Truy Long, Thiết Long,Ngân Long, Minh Long, Lôi Long
1102 Bá Long, Vân Long, Nguyệt Long

Nay Bổn Trang kính báo để quý Thành Chủ kịp thời cập nhật thông tin. Thân chúc nhân sĩ gặp nhiều niềm vui và may mắn trên đường bôn tẩu cùng Ngọa Long.

Trân trọng cám ơn.