[Mở Thử Nghiệm] Đấu Trường Liên Server

Q
uý Thành Chủ thân mến!

Nhằm mang đến những trải nghiệm mới mẻ cũng như giúp các Thành Chủ khẳng định vị thế của mình trên con đường chinh phục tam quốc xưng bá Thiên hạ. BĐH Ngọa Long tiến hành mở thử nghiệm tính năng Đấu Trường Liên Server. Thông tin cụ thể như sau:

  • Thời gian: 15:00 ngày 16/03/2017.
  • Phạm vi: Cụm 1.
  • Ảnh hưởng: tính năng đấu trường cũ tạm thời sẽ ẩn.
  • Lưu ý: Trong quá trình trải nghiệm, nếu tình trạng kết nối chập chờn BĐH sẽ tiến hành dừng Liên Server sớm hơn dự kiến để khắc phục.
Cụm 1
ID ServerTên Server
1140 Kim Long, Hỏa Long, Thổ Long
1108 Ảnh Long, Chu Long, Thắng Long,Song Long, Bình Long
1116 Thủy Long, Thanh Long, Bạch Long
1121 Vũ Long, Kiếm Long, Cuồng Long
1119 Thiên Long, Trường Long, Hưng Long
1120 Ân Long, Ân Long,Bàng Long, Hy Long,Tường Long, Ngự Long
1137 Tàng Long, Đại Hổ, Bích Hổ, Ngọa Hổ, Dân Long,Chương Long, Đăng Long, Hỏa Hổ,Kim Hổ, Thiên Hổ, Chân long, Du Long, Kiêu Long, Bắc Long,Cảnh Long, Huyền Long, Quyền Hổ,Cát Hổ, Trương Hổ, Uy Hổ, Đàm Long, Phi Hổ, Lữ Hổ, Tào Hổ, Dị Hổ
1106 Trúc Long, Phúc Long, Đường Long,Trí Long, Quyền Long, Tân Long,Khải Long, Tuấn Long, Nguyên Long,Quý Long, Bội Long
1133 Hắc Long, Thạch Long, Phụng Long, Hàng Long, Truy Long, Thiết Long,Ngân Long, Minh Long, Lôi Long
1102 Bá Long, Vân Long, Nguyệt Long
1134 Đại Phụng, Long Phụng, Bá Phụng, Kim Phụng, Kim Phụng, Tháo Hổ, Hỏa Phụng, Ngân Phụng, Thanh Phụng, Ngọc Phụng, Sơn Phụng, Truy Phụng, Đại Tướng Quân, Sơn Phụng, Tiên Phụng, Loạn Phụng, Vạn Phụng, Oai Phụng, Thiết Phụng, Hồng Phụng, Vĩ Phụng, Huy Phụng, Soái Phụng, Vinh Phụng, Quang Phụng, Lục Phụng, Vương Phụng,  Danh Phụng, Ngọa Phụng, Tiểu Phụng, Nguyệt Phụng, Đạo Phụng, Huyền Phụng, Lân Phụng, Chu Phụng, Thiên Phụng, Vũ Phụng, Bạch Phụng, Long Hổ,Gia Hổ, Lượng Hổ, Hắc Phụng, Cuồng Phụng, Phi Phụng, Hắc Phụng, Uy Phụng, Giai Phụng, Lữ Phụng
1128 Đại Long, Phi Long, Mãnh Long, Danh Long,Giáp Long, Châu Long, Y Long,Chính Long, Phục Hổ,Hạ Long, Mộc Hổ, Xích Bích,Nam Long, Phát Long

Nay Bổn Trang kính báo để quý Thành Chủ kịp thời cập nhật thông tin. Thân chúc Thành Chủ gặp nhiều niềm vui và may mắn trên đường bôn tẩu cùng Ngọa Long.

Trân trọng cám ơn.