[Mở Thử Nghiệm] Đấu Trường Liên Server

Q
uý Thành Chủ thân mến!

Nhằm mang đến những trải nghiệm mới mẻ cũng như giúp các Thành Chủ khẳng định vị thế của mình trên con đường chinh phục tam quốc xưng bá Thiên hạ. BĐH Ngọa Long tiến hành mở thử nghiệm tính năng Đấu Trường Liên Server. Thông tin cụ thể như sau:

  • Thời gian: 15:00 ngày 17/03/2017.
  • Phạm vi: Cụm 2.
  • Ảnh hưởng: tính năng đấu trường cũ tạm thời sẽ ẩn.
  • Lưu ý: Trong quá trình trải nghiệm, nếu tình trạng kết nối chập chờn BĐH sẽ tiến hành dừng Liên Server sớm hơn dự kiến để khắc phục.
Cụm 2
ID ServerTên Server
1138 Thần Sơn, Phi Sơn, Vân Sơn
1118 Thaần Phụng, Ưu Phụng, Lâm Phụng, Lôi Phụng, Mai Phụng, Thương Phụng, Túy Phụng, Uyển Phụng, Liễu Phụng, Viên Phụng, Trấn Phụng, Xích Phụng,  Mãnh Phụng, Nguyên Phụng, Cát Phụng, Toàn Phụng, Kiều Phụng, Thái Phụng, Chiến Phụng, Hải Phụng, Ân Phụng
1136 Bạch Ưng, Hắc Ưng, Lục Ưng, Thái Ưng, Khuyết Ưng, Chí Ưng, Cát Ưng, Phong Ưng, Lôi Ưng, Tân Ưng, Phát Ưng, Chi Chiến, Đại Ưng, Tuyết ưng, Song Ưng, Doanh Ưng, Xuân Ưng, Kiến Lập, Đế Vương, Càn Khôn
1126 Huyết Ưng, Thần Ưng, Mỹ Ưng, Chiến Ưng, Lãnh Ưng, Ma Ưng, Hỏa Ưng, Soái Ưng, Hồng Ưng, Phi Ưng, Bá Ưng, Bách Ưng, Bạo Ưng
1135 Hắc Mã,  Bạch Mã, Xích Mã, Thiên Ưng, Hoàng Mã, Kim Mã, Huyết Mã, Phi Mã, Thần Mã
1117 Hồng Mã, Thanh Mã, Uyển Mã
1144 Tiểu Mã, Đại Mã, Thần Mã, Địa Mã, Thiên Mã, Mộc Sơn, Thổ Sơn, Thiên Sơn
1125 Tứ Mã, Song Mã, Tam Mã
1131 Vương Sơn, Địa Sơn, Phúc Sơn
1138 Thần Sơn, Phi Sơn, Vân Sơn
1139 Vũ Sơn, Thanh Sơn, Bá Sơn
1127 Thần Tướng, Ma Phụng, Song Phụng, Xuân Phụng, Nhật Phụng, Huyết Phụng, Minh Phụng, Hàn Phụng, Yên Phụng, Tước Phụng, Mỹ Phụng, Quy Phụng, Băng Phụng, Thần Kiếm, Dũng Long,Gia Long, Uy Long, Thịnh Long,Hoàng Long, Điển Long, Giao Long,Huy Long, Giáng Long
1132 Sơn Long, Vương Long, Ngạo Long, Thần Long,Bá Long, Bảo Long, Thần Long, Thu Long,Khôi Long, Mộng Long, Phước Long,Diệm Long, Khánh Long, Lục Long,Xích Long, Lĩnh Long, Hạo Long,Bích Long, Chuẩn Long, Hồ Long,Đình Long, Ảnh Long, Hoàng Hổ,Song Hổ, Vân Hổ, Vĩ Long,Tiến Long, Nhân Long, Chiến Hổ,Truy Hổ, Thạch Hổ, Vương Hổ,Hắc Hổ, Bạch Hổ, Hoan Long,Chí Long, Cửu Long, Thủy Hổ,Chước Long, Thổ Hổ, Mãnh Hổ,Bá Hổ, Tiểu Hổ, Tôn Hổ,Chu Hổ, Du Hổ, Triệu Hổ, Nhiệm Hổ, Bố Hổ, Thủy Phụng, Thổ Phụng, Mộc Phụng, Lưu Hổ,Điêu Hổ, Đổng Hổ, Điêu Thuyền, Lưu Bị

Nay Bổn Trang kính báo để quý Thành Chủ kịp thời cập nhật thông tin. Thân chúc Thành Chủ gặp nhiều niềm vui và may mắn trên đường bôn tẩu cùng Ngọa Long.

Trân trọng cám ơn.