Mở dịch vụ thay đổi Số Giấy Tờ Online

Quý thành chủ kính mến,

Từ ngày 27/09/2012, VNG chính thức mở dịch vụ thay đổi Số Giấy Tờ Online.

Dịch vụ này ra mắt sẽ giúp quý thành chủ thay đổi được số giấy tờ trong tài khoản của mình mà không cần phải đến trực tiếp Nghênh Khách Đường hoặc trạm thông tin như trước đây.

Dịch vụ này sẽ miễn phí hoàn toàn. Cách thức sử dụng dịch vụ, tham khảo tại đây.

Ngọa Long bổn trang kính báo!