Miễn phí dịch vụ khoá tài khoản bằng SMS

Quý thành chủ kính mến,

Ngày 22/08/2012, VNG chính thức mở dịch vụ Khoá/Mở tài khoản bằng số điện thoại bảo vệ tài khoản.

  • Dịch vụ này sẽ thay thế cho dịch vụ Khoá/Mở tài khoản bằng SMS trước đây.
  • Quý thành chủ có thể tham khảo cách đăng ký số điện thoại bảo vệ tài khoản tại đây.
  • Chi tiết đăng ký thông tin sẽ được cập nhật tại trang https://hotro1.zing.vn.

Lưu ý:

  • Dịch vụ SMS hiện hành sẽ được chuyển sang dịch vụ mới vào ngày 15/9/2012.
  • Các tài khoản đang sử dụng dịch vụ SMS mà chưa đăng ký số điện thoại bảo vệ vui lòng vào https://id.zing.vn/ đăng ký để có thể tiếp tục sử dụng dich vụ.

Bổn trang kính báo!