Máy chủ Phi Long hoàn thành bảo trì

Quý thành chủ kính mến,

Máy chủ Phi Long đã được mở lại, quý thành chủ có thể vào chơi game bình thường. Tuy nhiên, dữ liệu chiến báo đang trong quá trình tải và dự kiến sẽ được khôi phục trong vòng 24 giờ tới.

Mong các thành chủ bỏ qua bất tiện này và tiếp tục chơi game bình thường.

Ngọa Long bổn trang kính báo!