Lưu ý về việc mất kết nối máy chủ trong thời gian ngắn

Q
uý thành chủ thân mến!

Đang mải mê trải nghiệm tính năng mới Ngao Du, Bổn Trang tình cờ phát hiện được một thông tin từ nhóm đạo tặc, chúng sẽ tấn công vào Trường An, gây gián đoạn cho các thành chủ khi đang chơi Ngọa Long.

Cụ thể vào khoảng 04h00 - 05h00 ngày 29/08/2013, các thành chủ có thể bị mất kết nối máy chủ trong khoảng vòng 60s. Tuy thời gian không nhiều nhưng có thể ảnh hưởng tới quá trình trải nghiệm của các thành chủ.

Webgame hay

Thân chúc quý thành chủ có những giây phút trải nghiệm thật thú vị cùng Web game hay Ngọa Long!

Kính báo,