Lưu ý khi sử mở Thẻ Diệu Thạch để nhận phần thưởng

Q

uý thành chủ thân mến!

Hiện tại Bổn Trang có nhận được những phản hồi từ các thành chủ về việc mở Thẻ Diệu Thạch nhưng không nhận được các phần thưởng như đã hiển thị.

Vì vậy, Bổn Trang mong các thành chủ lưu ý về việc mở Thẻ Diệu Thạch như sau: Trong tính năng rút Thẻ Diệu Thạch để nhận nguyên liệu cường hóa, người chơi được chọn 1 trong 3 thẻ bài để lật ra. Thẻ bài đã chọn có nguyên liệu gì thì sẽ chỉ được nguyên liệu đó, cụ thể sẽ hiện rõ bởi 3 dòng chữ màu trắng như hình bên dưới. 2 thẻ bài còn lại dù hệ thống cũng tự mở ra theo, nhưng người chơi sẽ không nhận được phần thưởng từ 2 thẻ bài đó.

Quý thành chủ cần lưu ý khi mở Thẻ Diệu Thạch để trách những hiểu lầm đáng tiếc xảy ra. Thân chúc quý thành chủ có những giây phút trải nghiệm thật thú vị cùng với Webgame hay - Ngọa Long!

Kính báo,