Lực chiến 23.168 là có thật?

Quý thành chủ kính mến!

Lại một lần nữa, fanpage của cộng đồng Ngọa Long trên facebook tiếp tục dậy sóng vì thông tin thành chủ Gia Cát Lạng thuộc máy chủ Ngân Long chỉ trong buổi sáng nay đã tăng 1.500 Sức chiến đấu.

Hiện tại, thành chủ Gia Cát Lạng đang là người có Lực chiến cao nhất trong toàn cõi Ngọa Long với 23.168 Lực chiến!

Thậm chí, trang fanpage Ngọa Long trên Facebook còn treo code thưởng cho ai tìm ra được "tung tích" của vị Gia Cát Lạng bí ẩn này!

Vậy, Gia Cát Lạng là ai? Bổn trang cũng đang rất nóng lòng muốn biết!

Bổn trang kính báo!