Lỗi chọn nhân vật trong chương trình nạp ATM

C
hư vị Thành Chủ kính mến,

Do có trục trặc liên quan chọn nhân vật trong chương trình nạp ATM, nhưng hệ thống vẫn ghi nhận nạp bình thường, nên quý Thành Chủ yên tâm nạp thẻ qua ATM.

Webgame Ngọa Long - máy chủ mới

Những Thành Chủ nạp thẻ  bị sự cố không nhận được code thông qua nạp ATM thì vui lòng báo về hotro.zing.vn, bộ phận kỹ thuật sẽ tiến hành kiểm tra và hỗ trợ vào ngày 29/07/2014.

Bổn Trang thành thật cáo lỗi vì sự bất tiện này, rất mong các Thành Chủ thông cảm và vẫn tiếp tục ủng hộ Ngọa Long.

Kính báo,