Lời cáo lỗi chân thành tới quý thành chủ trong trận Đại Quốc Chiến tối nay

Q
uý thành chủ thân mến!

Lời đầu tiên, BĐH xin gửi lời cảm ơn chân thành tới các thành chủ đang mang trên mình trọng trách đem lại vinh quang cho quốc gia trong trận Đại Quốc Chiến tối nay. BĐH cũng xin gửi lời cáo lỗi chân thành tới quý thành chủ vì tiếp tục để xảy ra sự cố trong buổi thi đấu ngày hôm nay.

Vì sự cố liên thông giữa 3 server thi đấu Đại Quốc Chiến đến ngày hôm nay do số lượng thành viên thi đấu quá đông nên đã dẫn đến việc nước Thục tiếp tục không thể tham chiến. Kết quả thi đấu của ngày hôm nay buộc phải hủy để tạo sự công bằng cho quý thành chủ.

Sau sự cố ngày hôm nay, BĐH Ngọa Long sẽ xem xét lại rõ ràng các vấn đề đã phát sinh, kiểm điểm để rút kinh nghiệm cho lần tổ chức sau. Kính mong quý thành chủ thông cảm cho những sự cố ngoài ý muốn này và tiếp tục ủng hộ, đóng góp ý kiến để xây dựng Ngọa Long ngày một tốt hơn.

Thay cho tất cả những lời cáo lỗi này, BĐH sẽ trao thưởng cho tất cả các thành viên trong danh sách thi đấu hôm nay phần thưởng: 20.000.000 Bạc, 2.000.000 Chiến Công, 20.000 Hồn Tướng, 200 Ngọc Cam, 2.000 Quân Công.

Đồng thời sẽ hỗ trợ cho tất cả thành chủ toàn server phần quà: 3.000.000 Bạc, 300.000 Chiến Công và 300 Ngọc Tím.

Một lần nữa xin gửi lời cáo lỗi chân thành tới quý thành chủ. Chúc quý thành chủ có những giây phút trải nghiệm Ngọa Long thật thú vị!

Kính báo,