Loa phát ngôn vui nhộn

Quý thành chủ kính mến,

Trong bản cập nhật mới, Ngọa Long bổn trang cung cấp thêm chức năng Loa phát ngôn giúp thành chủ chơi game vui hơn.

Quý thành chủ có thể sử dụng loa phát ngôn trên toàn máy chủ. Lúc Phát ngôn, chữ xuất hiện ở vị trí phía trên màn hình, đồng thời có hiệu ứng pháo hoa.

  • Mỗi lần Phát ngôn cần tiêu hao 1 loa.
  • Cách lấy Loa Phát ngôn: trong phó bản Tiết Thanh Minh, lúc lấy bảo rương sẽ lấy được loa.
  • Loa Phát ngôn có thể nhập 25 ký tự.